اسامی هنرمندان حاضر در بخش گرافیک (پوستر) چهاردهمین جشن تصویر سال - 1395

گرافیک (پوستر) هنرمندان مدعو فرزاد ادیبی، مصطفی اسدالهی، مریم اسدی خونساری، اونیش امین الهی، سعید باباوند، مصطفی بهزادی، حمیدرضا بیدقی، کوروش پارسان ...

راه‌یافتگان ایرانی سه‌سالانه‌ی بین‌المللی پوستر لاهتی 2017

راهیافتگان به نمایشگاه سهسالانه بینالمللی پوستر لاهتی 2017 معرفی شدند. نمایشگاه این سه سالانه در موزه هنرهای لاهتی و از تاریخ 9 ژوئن الی 24 سپتا ...

اسامی هنرمندان طراح گرافیک مدعو در دوسالانه زنبور طلائی روسیه

دو سالانهی بینالمللی زنبور طلائی روسیه یکی از معتبرترین و قدیمیترین رویدادهای طراحی گرافیک جهان محسوب میشود. این دو سالانه از سال ۱۹۹۲ میلادی در شهر م ...